Ngôn ngữ tượng hình

語象 PDF : 

Giới thiệu sơ lược

Năm 1968, tạp chí ra mắt đầu tiên.
Năm 1997, để củng cố các khía cạnh về tính sáng tạo và tính học thuật của tạp chí, ấn phẩm đã được sửa đổi thành tạp chí Văn hóa và Nghệ thuật, mặc khác phát hành “語象雙月通訊“ được giới thiệu như một ấn phẩm hai tháng phát hành một lần để tăng cường giao lưu trao đổi văn hoá với thế giới.
Năm 2005, để hỗ trợ phát triển sự chuyên nghiệp của giáo viên, tạp chí được phát hành lại ở hình thức như ban đầu “Ngôn ngữ tượng hình”, tiếp tục với ấn phẩm số 63.
Năm 2012, trong quá trình nỗ lực quảng bá nhiều nội dung phong phú hơn, ấn phẩm đã đổi thành tạp chí nửa năm.
Năm 2019, ngừng phát hành ấn phẩm dạng báo chí, mà đổi thành in màu từng trang bên trong đầy màu sắc.

Hướng dẫn nộp bài viết:

 1. Ngôn ngữ tượng hình được xuất bản vào tháng Tư và tháng Mười và mỗi năm đều nhận bài viết.
 2. Các nội dung trong các ấn phẩm bao gồm các lĩnh vực như gặp gỡ người nổi tiếng, giáo dục, dự án chuyên ngành, kế hoạch chuyên ngành, sáng tạo, thành quả lao động, bài luận của sinh viên…; tất cả các bài viết nên liên quan đến lĩnh vực giáo dục và độc quyền, chưa từng xuất bản giới thiệu trong bất kỳ ấn phẩm nào khác.
 3. Mỗi bài viết không được vượt quá 3000 từ.
 4. Tác giả chịu trách nhiệm những nội dung trong ấn phẩm.
 5. Khi bài viết được xuất bản, bản quyền sẽ thuộc sở hữu của ấn phẩm; nếu không được thông qua bằng bản thảo văn bản, sẽ không được phép xuất bản in ấn.
 6. Sau khi được công bố và xuất bản, bạn sẽ nhận được một khoản thù lao với số tiền 870 Đài tệ.
 7. Để nộp bài viết của bạn, vui lòng đăng tải bài viết và làm theo hướng dẫn
  , sau đó gửi qua e-mail đến Biên tập viên MTC:carol_lin@ntnu.edu.tw
  Chúng tôi mong chờ nhận được bài viết từ các bạn. Hy vọng rằng chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm và cải thiện môi trường học tập tốt hơn.