ชั้นเรียนตามฤดูกาล

มาตรฐานค่าใช้จ่าย (ดอลลาร์ไต้หวัน / NTD)

หลักสูตรภาษา กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ชั้นเรียนตามฤดูกาลแบบสามเดือน ชั้นเรียนปิดเทอมฤดูร้อนแบบสองเดือน ชั้นเรียนเดือนเดียวแบบเรียนคนเดียว
ชั้นเรียนเร่งรัด A(6~9 คน) 15 36,000 24,000 -
ชั้นเรียนปกติ A(6~10 คน) 10 26,400 17,600 -
ชั้นเรียนเร่งรัด B(13~20 คน) 15 28,800 19,200 -
ชั้นเรียนปกติ B(13~20 คน) 10 21,600 14,400 -
ชั้นเรียนเดี่ยว(1 คน) 10 90,000 64,000 32,000
ชั้นเรียนเดี่ยว(1 คน) 8 72,000 51,200 25,600
ชั้นเรียนเดี่ยว(1 คน) 6 54,000 38,400 19,200
ชั้นเรียนเดี่ยว(1 คน) 4 36,000 25,600 12,800
ชั้นเรียนเดี่ยว(1 คน) 2 18,000 12,800 6,400

ข้อควรระวัง :
  1. หลักสูตรชั้นเรียนทั่วไปมี 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงบทเรียนภาษาจีน 10 ชั่วโมงและบทเรียนภาษาอื่นหลายภาษา 5 ชั่วโมง
  2. ชั้นเรียนเดือนเดียวจำกัดผู้สมัครแค่หนึ่งคน
  3. ชั้นเรียนเดือนเดียวแบบเรียนคนเดียวหรือชั้นเรียนคนเดียวแบบสามเดือน ทุกสัปดาห์ชั่งโมงเรียนไม่ครบ 10 ชั่วโมง จะไม่ได้รับเอกสารในการขอวีซ่า
  4. หากคุณสนใจที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนแบบตัวต่อตัวหรือชั้นเรียนที่เรียนด้วยตัวเอง (2 - 4 คน) โปรดติดต่อศูนย์สอนภาษาจีนกลาง
  5. B จะเปิดเฉพาะช่วงเวลา 14:20 - 17:10 นาที ชั้นเรียนปกติ B เปิดเฉพาะช่วงเวลา 8:10-10:00 นาที

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ดอลลาร์ไต้หวัน / NTD)


รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน คำอธิบาย
ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ครั้งแรก 1,000 ดอลลาร์ไต้หวัน ชำระเมื่อลงทะเบียนครั้งแรกและไม่จำเป็นต้องชำระในครั้งต่อไป
ค่าลงทะเบียนล่าช้า 2,500 ดอลลาร์ไต้หวัน นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนหลังจากเลยวันที่ลงทะเบียนเรียนครั้งแรก จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้า (ทุกการเปิดภาคเรียนของแต่ล่ะฤดู กรุณาดูปฏิทินสำหรับวันที่ลงทะเบียนครั้งแรก)
ค่าประกันภัย 279 ดอลล่าไต้หวัน / 3 เดือน 186 ดอลล่าไต้หวัน / 2 เดือน (ปิดเทอมฤดูร้อน) ตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนต่างชาติจะต้องทำประกันอุบัติเหตุ ถ้าหากมีหลักฐานของประกันอื่น ๆ สามารถให้พวกเขาดูได้ สามารถที่จะไม่ทำประกันได้
ค่าหนังสือเรียน ทุกภาคเรียค่าหนังสือประมาณ $ 1,000 ดอลล่าไต้หวัน จริง ๆแล้วค่าหนังสือเรียนขึ้นอยู่กับการใช้หนังสือเรียนของอาจารย์

วิธีการคืนเงิน