Lớp đào tạo giảng viên trực tuyến

lorem ipsum dolor sit

Học trực tuyến

Có thể được đào tạo trực tiếp tại nhà, không cần phải đi học xa.

lorem ipsum dolor sit

Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp

Các giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy trong và nước ngoài.

lorem ipsum dolor sit

Lý thuyết và thực hành

Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành phản ánh phương pháp giảng dạy của giảng viên, đồng thời nhanh chóng nắm bắt nhu cầu học tập của sinh viên và tiếp thu kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung.

lorem ipsum dolor sit

Học trực tiếp và tương tác

Học tập đồng bộ cho phép người học đặt câu hỏi và nhận câu trả lời ngay lập tức. Hình thức học trực tuyến.

課程日期

2019年
第12期(初階班):10/01 ~ 10/30
第13期(進階班):11/11 ~ 12/19
2020年
第14期(初階班):02/01 ~ 04/11
第15期(進階班):04/25 ~ 06/20
第16期(初階班):07/06 ~ 08/03
第17期(初階班):09/14 ~ 10/19
第18期(進階班):11/09 ~ 12/10

上課時間

第12期:每週一到四,18:00~21:00。
第13期:每週一到四,18:00~21:00。
第14期:每週六,09:00~12:00;13:30~16:30。
第15期:每週六,09:00~12:00;13:30~16:30。
第16期:每週一到四,09:00~12:00。
第17期:每週一到四,18:00~21:00。
第18期:每週一到四,18:00~21:00。
(皆為台灣時間)

報名日期

2019年 報名簡章下載
第12期(初階班):09/01止
第13期(進階班):10/11止
2020年 報名簡章下載
第14期(初階班):01/03止
第15期(進階班):03/28止
第16期(初階班):06/06止
第17期(初階班):08/14止
第18期(進階班):10/16止

學費

初階班
1.學費:新台幣21,500元
2.報名費:新台幣500元

進階班
1.學費:新台幣21,500元
2.報名費:新台幣500元

● 初階及進階班同時報名,享學費九折
             

聯絡方式

電話:+886 (02) 7734-5137

信箱:mtctraining@mtc.ntnu.edu.tw

洽詢時間:台灣時間週一至週五

上午9:00~12:00 下午1:30~5:00

上課地點

線上教室
若您是海外教師
您可以於當地直接上課